بدون انعقاد قرارداد جدید کار مازاد انجام نده

دم دمای پر شدن سقف مبلغ قراردادت حواست به این نکته‌ای که می‌گم، باشه …
ماده بیست و نه شرایط عمومی پیمان، برای افزایش مقادیر (بخوانید مقادیر، نه مثل بقیه، مبلغ!)، محدودیت بیست و پنج درصدی گذاشته، پس بیشتر از این محدوده برای کارفرما کار نکن، که پولت رو نمی‌ده.
بند ج ذیل ماده سی و نه هم تو همین راستا گفته که با مخالفت پیمانکار، پیمان خاتمه یافته تلقی می‌شه.
کار نکن، تا قرارداد متمم رو ببندی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.