تو کار بکن پولشو بعدا بهت میدیم

بارها شده که پیمانکاران به حرف دستگاه نظارت، مهندس مشاور و نماینده کارفرما اعتماد کرده، و بدون اخذ سند کتبی، نسبت به انجام کار خارج از فهرست بهای منضم به پیمان، اقدام نموده‌اند، اما موقع حساب کتاب چوب این اعتماد خود را می‌خورند
ماده بیست و نه شرایط عمومی پیمان در این زمینه تکلیفی بر دوش کارفرما گذاشته است که پیمانکار می‌تواند با استناد به آن تا مصوبه کارفرما را دریافت ننموده باشد، کار خارج از فهرست منضم را انجام نداده و تاخیرات حاصل از آن نیز مجاز باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.