مجاز شدن تاخیرات بدون تهیه گزارش تاخیرات

این نامه صرفا برای ارائه به سازمان تامین اجتماعی است و به منزله مجاز بودن تاخیرات نیست، بدیهی است که گزارش تاخیرات در انتهای پروژه رسیدگی می‌شود. جمله‌ای کلیشه‌ای که فاقد اثر حقوقی است! بدانید و آگاه باشید، به‌محض اینکه، کارفرما چنین نامه‌ای را صادر کرد، شما به عنوان پیمانکار، دیگر نیازی نیست که گزارش تاخیرات را ارایه کنید، بلکه، تاخیرات شما، مجاز فرض می‌شود و از این به این کارفرماست که باید اثبات نماید، تاخیرات شما، غیرمجاز است، نه اینکه شما اثبات نمایید تاخیرات، مجاز است. آنچه که بیان شد، در شورای فنی استان هم، تایید شده است که متن آن را می‌توانید در مقاله‌ای که ویدئو توضیح داده شد، مشاهده فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.