بایگانی دسته‌ی: مطلق شو

اخذ جریمه از پیمانکار بابت تأخیر در ارائه گزارش ماهانه

اخذ جریمه از پیمانکار به غات تاخیر در ارائه گزارش روزانه

کارفرمای دولتی بابت تاخیر در تحویل گزارش ماهیانه از سوی پیمانکار، خسارت روزانه تعیین نموده است. آیا درج چنین شرطی صحیح است؟

الزام پیمانکار به امضاء صورتجلسه عدم دریافت خسارت

الزام پیمانکار به امضاء صورتجلسه عدم دریافت خسارت

آیا اخذ صورتجلسه اسقاط دعاوی احتمالی پیمانکار از سوی کارفرمای دولتی ذیل نظام فنی و اجرایی کشور، دارای اثر حقوقی است؟

الزام کارفرما به تحویل موقت کارهای انجام شده

امتناع کارفرما از تحویل موقت

با وجود انجام کار از سوی پیمانکار، کارفرما از انجام تشریفات تحویل موقت، خودداری نموده و خساراتی نیز به پیمانکار تحمیل شده است.

قیمت جدید و فهرست بهای واحد پایه

فهرست بهای منضم به پیمان و قیمت جدید

آیتمی که در فهرست بهای منضم به پیمان نیست، لیکن در فهرست بهای واحد پایه موجود است، انجام آن از سوی پیمانکار، تنها با کسب توافق وی امکان‌پذیر است.

تشریفات انعقاد قرارداد متمم (متمم پیمان قرادادهای پیمانکاری)

شرایط انعقاد قرارداد متمم پیمانکاری

در صورت انعقاد متمم پیمان در قراردادهای پیمانکاری، آیا تضامین پیمانکار آزاد می‌شود. اقدامات لازم برای انعقاد متمم پیمان چیست؟ امیر مطلق پاسخ می‌دهد.

نادیده انگاشتن جریمه تاخیرات غیرمجاز در قراردادهای پیمانکاری از سوی کارفرما

نادبده انگاشتن جریمه تاخیرات غیرمجاز

مکانیزم حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری چگونه است؟«ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان»، برای حل اختلاف، مراحلی را در نظر گرفته است، از جمله، استعلام از سازمان برنامه و بودجه، ارجاع امر به کارشناس و هیات کارشناسی و داوری امر توسط رییس سازمان برنامه و بودجه. برای مطالعه بیشتر، ملاحظه قسمت هفتم از برنامه تخصصی کنج […]