قیمت جدید و فهرست بهای واحد پایه

قیمت جدید و فهرست بها

اگر آیتمی در فهرست منضم به پیمان نباشد ولی در فهرست بها موجود باشد، آیا قیمت جدید باید عیناً رقم آیتم فهرست بها باشد؟

قیمت جدید و فهرست بهای واحد پایه

پاسخ امیر مطلق:قبل از پاسخ، باید بین «فهرست بهای منضم به پیمان» و «فهرست بهای واحد پایه»، قائل به تفکیک شد.

فهرست بهای منضم به پیمان

مستند به «بند ۲-۸» از دستورالعمل کاربرد فهرست بهای واحد پایه ابنیه ۱۴۰۰:برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن، بر اساس نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف‌های این فهرست‌بها و ردیف‌های غیرپایه مربوط، اندازه‌گیری می‌شود. فهرستی که شامل:

  1. شماره،
  2. شرح،
  3. واحد،
  4. بهای واحد،
  5. مقدار و
  6. مبلغ ردیف‌ها

است، تهیه می‌شود.

فهرست منضم به پیمان

در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل‌ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف‌های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل، و از جمع مبالغ فصل‌ها، جمع مبلغ ردیف‌های فهرست‌بها برای کار مورد نظر، به‌دست می‌آید. ضریب طبقات (بر حسب مورد)، ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای، به جمه مبلغ ردیف‌ها به‌صورت پی در پی ضرب شده، و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می‌شود، نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یادشده، کلیات، مقدمه فصل‌ها و پیوست‌های ۱، ۳، ۴ و ۵ و بر حسب مورد پیوست ۲ فهرست بها ضمیمه شده،

مجموعه تهیه‌شده، به عنوان فهرست بها و مقادیر کار منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار)، نامیده می‌شود.

فهرست‌بهای واحد پایه

فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور در تعریف عبارت موصوف بیان می‌دارد:مجموعه‌ای از اقلام گروه‌بندی‌شده کار شامل ردیف، شرح ردیف (اقلام کار)، واحد و بهای واحد اقلام کار در رشته‌های مختلف است که به صورت همسان از سوی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور تهیه می‌شود و در برآورد هزینه طرح‌های مختلف و پرداخت پیمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و به اختصار قیمت‌های پایه نیز گفته می‌شود.

فهرست بهای واحد پایه

با توجه به تعاریف ارائه شده، درمی‌یابیم که فهرست‌بهای منضم، فهرستی است که با توجه به نقشه‌ها و اسناد و مدارک موضوع پیمان، برای هر پیمان از دل فهرست‌بهای واحد پایه استخراج شده و جزء اسناد و مدارک پیمان است و این دو با یکدیگر متفاوت هستند. جالب آنکه، سازمان برنامه و بودجه که متولی این امر است، در استفساریه‌های گوناگون منتسب به ایشان در تعریف فهرست بهای منضم به پیمان پاسخ‌های متناقض با یکدیگر داده است! بررسی این نکته که آیتم‌های داخل در فهرست‌بهای منضم په ویژگی‌هایی باید داشته باشند و اینکه آیا منضم نمودن فهرست‌بهای واحد پایه به پیمان، دارای چه اثرات حقوقی‌ای است، موضوع سوال حاضر نیست، لیکن در یادداشت تخصصی دیگری مورد بحث قرار خواهد گرفت.

«بند ج» ذیل «ماده ۲۹» شرایط عمومی پیمان پیرامون کارهای جدید چنین بیان می‌دارد:اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن‌ها قیمت و مقدار در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان پیش‌بینی نشده است، پیمانکار باید بی‌درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یادشده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم کند.

قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است.

در اقلام قیمت‌جدید، ملاک پرداخت، قیمتی است که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور مورد تایید قرار گرفته است. ازاین‌زو اگر، آیتمی در فهرست‌بهای منضم به پیمان، دارای مقدار نبود (شما بخوانید در فهرست منضم به پیمان، وجود نداشت)، ولو اینکه در فهرست بهای واحد پایه موجود باشد، باید قیمت اجرای آن توسط پیمانکار، با توافق پیمانکار و مهندس مشاور صورت پذیرد، توافق بدین معناست که پیمانکار می‌تواند قیمتی معادل ۱۰ برابر قیمت فهرست بهای واحد پایه را اعلام نماید.اگر توافق حاصل شد، کار با موضوع قیمت جدید توسط پیمانکار انجام خواهد شد، اگر توافقی حاصل نشد، پیمانکار موظف به انجام نیست.

والسلام الاهله.

سایر مهندسین نظرشان در مورد این سوال چیست؟

با توجه به اینکه سوالات شما عزیزان، در گروه‌های تلگرامی مطرح شده، بنده در پیج شخصی اینستاگرامم به آدرس @amirahmadimotlagh، سوالات را با شما عزیزان به اشتراک می‌گذارم و پاسخ‌های شما را نیز مطالعه می‌کنم.

خیلی خوشحال شدم که اکثر دوستان پاسخ صحیحی به این سوال داده‌اند.

نظر شما چیست؟ پس از ثبت نام و ورود به سایت، می‌توانید در قسمت انتهایی این یادداشت، نظر خود را بنویسید.

توافق مشاور و پیمانکار برای قیمت جدید
فهرست منضم به پیمان
فهرست بهای واحد پایه
سازمان برنامه و بودجه
معمار امیر احمدی مطلق
فهرست منضم به پیمان چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.