بایگانی برچسب: قرارداد متمم

تشریفات انعقاد قرارداد متمم (متمم پیمان قرادادهای پیمانکاری)

شرایط انعقاد قرارداد متمم پیمانکاری

در صورت انعقاد متمم پیمان در قراردادهای پیمانکاری، آیا تضامین پیمانکار آزاد می‌شود. اقدامات لازم برای انعقاد متمم پیمان چیست؟ امیر مطلق پاسخ می‌دهد.